Mari Kiviniemi

Kansanedustaja, valtiotieteen maisteri

 • 17.6.2014

  Suomi saa ensi viikolla uuden hallituksen, jonka ohjelmasta käytävät neuvottelut ovat alkaneet. Hallituspuolueita on syytä kannustaa kunnon pohdintoihin, joissa johtotähtenä on oltava talouden kuntoon saattaminen sekä kasvun ja työllisyyden parantaminen. Suomella ei ole varaa pelkkään toteuttamishallitukseen, vaan rohkeitakin päätöksiä on uskallettava tehdä.

  Keskusta esitti omat vaatimuksensa hallitusohjelmaan. Niissä keskitytään työttömyyden hillitsemiseen, yrittäjyyden edistämiseen, energiapolitiikkaan sekä perheiden tukemiseen. Esitykset ovat toteutettavissa ilman lisäkustannuksia veronmaksajille.

  Haluamme siis seuraavaa:

  1. Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottaminen joko PTT:n esittämällä tavalla niin että perintö- ja lahjavero korvataan luovutusvoittoverolla tai muulla selvitettävällä tavalla.

  2. Työttömyyden helpottamiseksi valtion omaisuuden myyntitulot käytetään kasvurahaston perustamiseen rakenteiden muuttamiseksi. Elvytyksellä ei muuteta rakenteita.

  3. Valtion Infra Oy:n perustaminen

  4. Ansiosidonnaisen päivärahan määräaikainen maksaminen yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle

  5. Mahdollisuus maksaa työntekijän irtisanomiskorvaus alkupääomana mahdolliseen uuteen yritykseen

  6. Ensimmäisen työntekijän palkkatuki

  7. Verkkopalvelutunnukset kaikille esimerkiksi työvoimatoimistojen asioinnin helpottamiseksi

  8. Metsähakkeen ja turpeen tuki- ja verotasojen palauttaminen vuoden 2013 tasolle

  9. Väylämaksujen poistaminen teollisuuden kilpailukyvyn helpottamiseksi

  10. Kotihoidontuen kiintiöimisen peruuttaminen

  11. Oppivelvollisuusiän nostamisen peruminen

  12. Lapsilisäleikkauksien peruminen

  Suomen talous on saatava kuntoon mahdollisimman nopeasti. Virheisiin ei enää ole varaa.

Ajankohtaista

 • 17.6.2014

  Turussa Keskustan puoluekokouksessa tunnelma oli luottavainen ja innostunut.

  Puoluejohto sai vahvan tuen kokousväeltä. Puoluekokous oli yksimielisesti puheenjohtaja Sipilän takana. Varapuheenjohtajiksi valittiin Juha Rehula, Annika Saarikko ja puheenjohtajistoon uutena Anu Vehviläinen. Puoluesihteerinä jatkaa Timo Laaninen.

  Paikalla oli noin 1500 virallista kokousedustajaa ja pitkälti toista tuhatta vierasta. Aistittavissa oli vahva keskustalainen me-henki.

  Keskusta esitteli myös oman vaihtoehtonsa seuraavalle vaalikaudelle eli kestävän kasvun tien. Uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävästä biotaloudesta tulee tehdä Suomen kärkihanke. Hiilenmustasta politiikasta on siirryttävä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.

  Myös ruokatase on käännettävä positiiviseksi. Suomeen tuodaan tällä hetkellä euromääräisesti elintarvikkeita lähes kolminkertainen määrä siitä, mitä viemme muihin maihin. Meidän on panostettava tuotekehitykseen. Suomen tulee ottaa edelläkävijän rooli EU:n elintarvikepolitiikassa.

  Sekä kansallisella että EU-tasolla on huolehdittava suomalaisen yrittämisen kannattavuuden edellytyksistä. Kilpailukykyiset yritykset ovat suomalaisen hyvinvoinnin ja vakaan kansantalouden edellytys. Keskusta haluaa olla vähentämässä yrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa ja edistää sähköisiä palveluita.

  Puoluekokous linjasi myös ulkopolitiikkaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tehtävä on Suomen itsenäisyyden ja kansalaisten turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Näköpiirissä ei ole tarvetta muuttaa Suomen sotilas- ja puolustuspoliittista linjaa, jonka peruskivi on sotilaallinen liittoutumattomuus. Keskinäisriippuvaisessa maailmassa maantieteellisesti kaukaisetkin tapahtuvat voivat heijastua Suomeen. Niihin on vastattava ajantasaisella kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Suomi voi korkean teknologian maana kehittää esimerkiksi kyberturvallisuudesta uuden kasvualan.

  Kilpailukykyä tulee lisätä myös koulutuksen ja tutkimuksen keinoin.

  Mahdollisuudet ovat huikeat. Koko Suomen voimavarat on otettava käyttöön kaikkien suomalaisten hyväksi ja koko maan kehittämiseksi.

Tulossa

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen avulla saat ilmoituksen ajankohtaisista päivityksistä suoraan sähköpostiisi.

Tilaa tästä

Keskusta on vaihtoehto

Keskusta ajaa koko Suomen ja kaikkien suomalaisten asiaa.

www.keskusta.fi